Övriga tjänster som vi hjälper till med

STUGSERVICE
Vi ser till och sköter om ditt fritidshus när du är borta.
Hustillsyn
Skötsel av trädgård
Rengöring av tak och rännor
Snöröjning från gård och tak
Trädfällning och vedhuggning
Värmereglering
Enklare målnings- och snickeriarbeten

FLYTTHJÄLP & TRANSPORT
Vi hjälper dig att flytta. Kontakta oss för att få den hjälp du behöver.

DÄCKBYTE
Vi byter däcken på Dalahänder på Prins Augusts väg 4 eller hemma hos dig.

MÅLNINGSARBETEN
Vi åtar oss enklare målningsarbeten, utomhus.

VED
Vi klyver och staplar ved hemma hos dig.

RÖJNING OCH HANTERING PÅ BYGGARBETSPLATSER
Vi åtar oss röjning, hantlangning och städning på byggarbetsplatser.

LEGOARBETEN

KONTAKTA OSS MED DINA ÖNSKEMÅL FÖR PRISFÖRSLAG!